KSIĘGOWOŚĆ PODMIOTÓW PRAWNYCH

Prowadzenie księgowości spółek prawa handlowego opodatkowanych podatkiem CIT jak również tych które wybrały CIT Estoński

W ramach oferty zajmujemy się wykonywaniem takich zadań jak:

 • ewidencja zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • pomoc przy opracowaniu polityki rachunkowości obowiązującej w przedsiębiorstwie aby rozwiązania rachunkowe były najbardziej optymalne dla spółki,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego to jest: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości,
 • rozliczanie podatku dochodowego CIT oraz CIT Estoński i podatku VAT.
Prowadzenie księgowości osób fizycznych prowadzących księgi na podstawie ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości

W ramach oferty zajmujemy się wykonywaniem takich zadań jak:

 • ewidencja zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • pomoc przy opracowaniu polityki rachunkowości obowiązującej w przedsiębiorstwie aby rozwiązania rachunkowe były najbardziej optymalne dla spółki,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego to jest: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań do KAS.
Prowadzenie księgowości stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych

W ramach oferty zajmujemy się wykonywaniem takich zadań jak:

 • ewidencja zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • wykonywanie obowiązków ewidencyjnych oraz sprawozdawczych,
 • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych;

Stefana Okrzei 13, 59-220 Legnica