POZOSTAŁE USŁUGI KSIĘGOWE

W naszej ofercie posiadamy pełen zakres usług dotyczących księgowości i podatków, będący w stanie sprostać wymaganiom każdego klienta.

Ciekawą formą świadczonych usług jest wymieniona powyżej kontrola finansowa i podatkowa u klienta. Może to być usługa jednorazowa – np. klient chcąc sprawdzić czy dokumenty rachunkowo – księgowe za określony okres sprawozdawczy są przez niego prowadzone poprawnie pod kątem ewentualnej kontroli jaka zawsze może zdarzyć się z Urzędu Skarbowego lub Urzędu Celno-Skarbowego. Jest to świetna możliwość zweryfikowania własnej księgowości. Dodatkowo jest to jedyna możliwość dokonania korekt i auto poprawek deklaracji jeszcze przed nadejściem kontroli skarbowej.

Inną formą tej samej usługi jest stała comiesięczna kontrola i sprawdzanie dokumentów, jeszcze przed zamknięciem i rozliczeniem miesiąca. Jest ona szczególnie korzystna dla firm z nierozbudowanymi służbami księgowymi, usługa bowiem polega nie tylko na sprawdzaniu dokumentów księgowych, ale przede wszystkim na stałej współpracy z księgowym takiej firmy. Polega na konsultowaniu – doradzaniu jak zaksięgować i jak rozliczyć określone zdarzenia gospodarcze. Ta forma współpracy jest szczególnie ceniona przez Klientów i ich księgowych, ponieważ nie ma charakteru kontrolowania w jego negatywnym znaczeniu, ale jest solidną współpracą z księgowym danej firmy, któremu świadczymy pomoc w jego bardzo trudnej i odpowiedzialnej pracy. Usługa ta daje możliwość uzupełnienia brakujących etatów w służbach księgowych obsługiwanej firmy, którą ze zrozumiałych względów często nie stać na zatrudnianie całego sztabu fachowców.

Biura Doradztwa Rachunkowości i Podatków współpracuje z Klientami na terenie takich miast jak Wrocław, Głogów, Lubin, Legnica, Jawor, Prochowice, Chojnów, Świdnica i Wałbrzych. Prowadząc całość spraw księgowo podatkowych, biuro nasze nie stawia firmy, którą rozlicza przed faktem dokonanym informując ją, że należy wpłacić określoną kwotę podatku. Stosujemy tzw. hybrydyzację podatkową, dążymy do optymalizacji podatków. Przed zamknięciem miesiąca informujemy o wysokości podatków jakie należy zapłacić celem rozliczenia danego miesiąca,

Dbamy, aby należne zaliczki na podatek dochodowy za dane miesiące miały charakter wzrostu liniowego, a nie skokowego.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do korzystania z usług naszej Firmy.

Z poważaniem
Anna i Julia Borodacz

Stefana Okrzei 13, 59-220 Legnica